CEOs UPCLOSE

รายการที่นำ 2 CEO มือหนึ่งของเมืองไทยโคจรมาพบกันแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมองธุรกิจ แนวคิด ปรัชญาชีวิต และทัศนะเชิงวัฒนธรรม

image
CEO Upclose : คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 1 /1
CEO Upclose : คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 1 /2
CEO Upclose : คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 1 /3
CEO Upclose : คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 2 
CEO Upclose : คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 3
CEO Upclose : คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 4
Powered by MakeWebEasy.com