สังฆะเพื่อสังคม 
รายการสารคดีจากพระสงฆ์ผู้เป็นปราชญ์แห่งธรรม พระสงฆ์ที่มีคุณงามความดี สร้างประโยชน์แก่สังคมและเป็นที่ยอมรับของคนไทยและต่างชาติ
image

สังฆะเพื่อสังคม  : "โหล่งขอดโมเดล...ผสานใจชุมชนดูแลป่าอย่างยั่งยืน" (พระครูวรวรรณวิวัฒน์)

สังฆะเพื่อสังคม  : "บ้านแห่งความสุข...ณ วัดห้วยปลากั้ง"      (พระไพศาลประชาทร)

สังฆะเพื่อสังคม  : "พระสงฆ์ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่ประชาคมโลก" (พระเมธีวชิโรดม)
Powered by MakeWebEasy.com